EKOLÓGIA DUŠE – PSYCHOHYGIENA

Príležitosť na vnútornú premenu

Na živo aj online, google meet, skype

Na dentálnej hygiene, čistia hlbšie usadeniny a nečistoty vo vašich zuboch a vy potom pokračujete v každodennom umývaní zubov. U mňa na psychohygiene čistíme a uvoľňujeme tie neviditeľné, ale citeľné usadeniny, bloky a zaseknutia spoločne. Prevediem vás energetickou hygienou a ukážem vám ako pokračovať ďalej. To, čo prebehne počas procesu sedenia je pre mňa dôverné a môžete sa spoľahnúť, že to ostáva  u mňa v bezpečí.

Ukážem vám ako využiť svoju citlivosť, na to aby ste mohli bolestivé spomienky a zranenia zrecykolvať na hnojivo a postaviť sa do svojej sily a tvorivých schopností a tak  zlepšiť svoj život. 

Mám citlivý čuch na ľudí, viem vycítiť to, čo cítia ostatní. Podľa Gallupovho testu moje najsilnejšie talenty sú empatia, schopnosť vhľadu, vcítiť sa do druhého človeka a vnímať súvislosti v jeho živote. Mám schopnosť vystopovať „ložisko“ problému a jeho psychosomatickú príčinu a nájsť spôsob ako to zmeniť. Počujem nevypovedané otázky, zaujímajú ma špecifické kvality každého človeka a tak ako bádateľka duše a intuitívny sprievodca pomáham ľuďom zlepšiť svoj život.

Citlivo vás povediem tak, aby ste uvideli aj nezrovnalosti, ktoré sú ukryté za disharmóniou a ktoré vám bránia žiť svoj potenciál. 

Vytváram empatický priestor, ladím sa na konkrétneho človeka a vediem vás tak, aby ste vstúpili hlbšie do svojho vnútra, aby ste videli svoj život z inej perspektívy a aby ste pochopili, že prevziať zodpovednosť za svoj život môžete len vy sami a tým vstupujete do svojej sily. 

Dôležité je, aby ste pochopili, že tú zmenu neurobím za vás ja. Sprevádzam vás tak, aby ste sa podieľali na celom procese vlastnej premeny aktívne. Ukážem vám ako je možné k tej zmene dôjsť. 

Záleží mi na tom aby proces prebiehal jemne a citlivo a aby ste mali z neho úžitok. 

Ekológia duše ako príležitosť na vnútornú premenu

Počas sedenia vám sprostredkúvam tvorivé metódy, tak aby ste vo svojej situácii našli hlbšie súvislosti, jasnosť, aby ste pochopili svoje podvedomé presvedčenia a nastavenia, ktoré vás brzdili. Často ma intuitívne napadne na akú situáciu sa vás mám opýtať, ku ktorému obdobiu života sa s vami vrátiť, ktorému členovi rodiny, alebo blízkemu človeku máme venovať pozornosť, ako vám mám položiť otázku, aby ste sami pred sebou odkryli tú časť z vás, ktorej ste sa doteraz nedotýkali. Prevediem vás možnosťami aby ste našli silu na osobnú premenu. Obrazne povedané, počas nášho sedenia „spievam“ vašej duši späť na ceste k vám domov. Používam vlastnú meditatívnu metódu, vychádzam z vás a sprevádzam vás, aby ste váš problém dokázali uvidieť v širších súvislostiach, uchopiť, pochopiť, uvoľniť a  zmeniť. 

Ako taká konzultácia prebieha

Ku každej konzultácii pristupujem tvorivo. Ladím sa na momentálnu situáciu a konkrétneho človeka, ku každému pristupujem individuálne, pretože každý je  jedinečný niečím iným. A tak sa aj jednotlivé sedenia môžu od seba odlišovať, nedajú sa úplne presne popísať používať nejakú presnú šablónu. Berte preto prosím do úvahy, že toto je živý tvorivý proces, ktorý sa vyvíja a intuitívne ho prispôsobujem danej chvíli a konkrétnemu človeku. Postup pri konzultácii je približne takýto:

-Pred konzultáciou si prosím ujasnite tému, čo chcete vo svojom živote zmeniť. Ak je ich viac, pokojne si ich aj spíšte. 

-Úvodným rozhovorom si najskôr spoločne ujasníme témy, ktoré potrebujete riešiť. Ak je toho viac určíme si hlavnú tému s ohľadom na tie ďalšie, ktoré sa väčšinou prelínajú. 

-Spoločne vstúpime do vašej témy. V podvedomí, kde sú ukryté korene problému, vystopujeme s čím  súvisia, s akými presvedčeniami. Identifikujeme obmedzujúce vzorce. Zistíme príčinu odporu. Vychádzam z vás a empaticky vás sprevádzam tak, aby ste váš problém dokázali uchopiť, pochopiť, vidieť ho v širších súvislostiach a následne ho uvoľniť a zmeniť. 

-V očistnej fáze dochádza k uvoľneniu obmedzujúcich emočných, či mentálnych nastavení, presvedčení, vzorcov. Vediem vás tak, aby ste prijali zodpovednosť za svoju situáciu a uvideli možnosť, že vy ste ten tvorca. Ak uvidíme, že máme v sebe deštruktívnu, ničivú silu, ktorou sme niečo „pokazili“, uvedomíme si, že máme v sebe aj silu tvorcu, dokážeme to teda aj „opraviť“ a získať z toho poučenie. Ak vystúpime z role obete, uvedomíme si, že sme tvorcovia, tak aj daný problém lepšie pochopíme. Potom ho dokážeme aj uvoľniť a otvoriť sa zmene. 

- Nájdeme intuitívne postrehy k príčinám a súvislostiam s danou témou. Dešifrujeme vo vašom probléme/prekážke posolstvo, ako príležitosť k vnútornej premene. 

- Spoločne nájdeme ako vaše bolestivé spomienky a zranenia môžete zrecykolvať a využiť ich užitočne ako hnojivo, živnú pôdu pre zmenu, pre uskutočňovanie svojich snov. Zhodnotíme to, čo by ste mohli považovať za váš vnútorný odpad ako zdroj pre znovu-Zrodenie vašej sily a vašich schopností.

Chvíľu potrvá kým váš systém absorbuje zmeny, tak sa môže stať, že proces môže dobiehať aj niekoľko dní a zmeny nastanú postupne. Celý proces je vlastne taká moderná meditácia na mieru, sprevádzam vás tak, aby ste našli pre seba svoju „medicínu“ a posolstvo a otvorili sa zmene.

Priebeh konzultácie v skratke

- Pred konzultáciou si ujasnite problém, ktorý chcete riešiť

- Na začiatku si spoločne určíme hlavnú tému

- Identifikujeme obmedzujúce vzorce a pozrieme sa na ne v širších súvislostiach, aby sme ich pochopili a následne mohli zmeniť.

- Uvoľnenie obmedzujúcich nastavení, ktoré súvisia s hlavnou témou

- Nájdeme v danom probléme posolstvo, príležitosť pre vnútornú premenu

- Nájdeme ako môžete zrecyklovať vášu prekážku, problém (zranenie, zaseknutie, blok) ktorá súvisí s témou konzultácie, aby ste ju mohli využiť ako zdroj pre zmenu.

Čo môžete konzultáciou získať

-hlbšie spojenie so samým sebou

-pocit jasnosti (emocionálnej, mentálnej)

- uvidíte tie aspekty vo vašom živote, ktoré vás už obmedzujú

- uvoľnenie a zmenu obmedzujúcich programov a presvedčení   

- uvidíte váš problém z takého uhla pohľadu, ako ste ho ešte nevideli a tým sa vám otvoria aj ďaľšie možnosti ako ho vyriešiť

-ukážem vám, aké je to byť empatický k sebe a čo z toho všetko vyplýva

-vzdať sa zastaraných presvedčení o sebe

-oslobodenie sa od  kolektívnych presvedčení a očakávaní (sociálnych, kultúrnych)

-načúvať svojmu telu (intuitívna psychosomatika)

-nájsť svoju autentickú identitu v súlade so svojím poslaním

-nájsť vo svojej prekážke posolstvo a dar

- nový pohľad na problém/prekážku ako príležitosť pre zmenu

-zmenu na fyzickej, mentálnej a emocionálnej úrovni

-otvoriť sa svojmu potenciálu, schopnostiam, talentom a pripustiť si zmenu

Ako sa pripraviť, pokiaľ konzultácia prebieha online 

-v deň konzultácie pite prosím dostatočné množstvo čistej, neperlivej, neochutenej vody, tak vaše telo bude lepšie a ľahšie absorbovať celý proces. (To platí aj pri sedeniach na živo)

-Aby bola konzultácia efektívna, buďte v miestnosti kde vás nebude nikto rušiť. Pokiaľ máte dieťa doma, zabezpečte si prosím, aby bolo pod dohľadom ďalšieho dospelého, aby ste nemuseli myslieť na to, či vás nebude v priebehu nášho sedenia potrebovať.

-vreckovky na smrkanie.

Aké metódy používam, z čoho vychádzam

Vychádzam z vlastných skúseností. Počas 25 rokov práce na sebe a rôznych štúdií, či kurzov som si vytvorila vlastné postupy, metódy a techniky,  ktoré aj mne samej pomáhajú tvorivo spracovávať prekážky, nájsť v nich posolstvo, vyživovať svoje telo a dušu a zlepšiť svoj život. 

Čerpám z poznatkov psychológie, neurovedy, kvantovej fyziky, epigenetiky, zo starej tibetskej energetickej medicíny, ale aj z múdrostí pôvodných šamanských kultúr, ktoré vnímali vzájomnosť prepojenia bytia. Prinášam múdrosť starých tradícií vo svetle modernej doby. Prepájam konzumný svet s tým čo nás presahuje a ukazujem nové súvislosti.

Vychádzam z mojich skúsenosti a znalostí z práce s podvedomými programami, presvedčeniami a emóciami. Môj spôsob osobnostnej práce je založený na energetickej medicíne, meditácii a vizualizácii. Uplatňujem aj intuitívnu psychosomatiku, radikálne odpustenie, ale aj prvky dramato-terapie. Podľa Gallupovho testu moje najsilnejšie talenty sú empatia, vysoká citlivosť, schopnosť vhľadu, schopnosť vcítiť sa do druhého človeka a vnímať súvislosti v jeho živote. Toto všetko v spojení s mojou intuíciou využívam pre seba na liečenia svojej duše, tela a mysle. Toto je moja liečivá  psychohygiena, ktorú ponúkam aj vám. Je to ale proces, ktorý je stále živý a tvorivý a vyvíja sa, tak ako sa vyvíjam ja. 

Táto konzultácia nie je určená a považovaná za náhradu profesionálnej zdravotnej starostlivosti, či odbornej psychoterapie, ani nenahrádza odbornú lekársku liečbu, či ošetrenie. Moje služby nie sú vhodné pre labilných ľudí, osoby ktoré užívajú psychiatrické lieky, ani pre tých, čo pravidelne užívajú lieky na spanie.

Koľko konzultácií budete potrebovať

Dĺžka konzultácie je 75 minút. Počet konzultácií je veľmi individuálny a nedá sa dopredu presne určiť, ale závisí to od vás. Pri prvej konzultácii zistíme a vzájomne sa dohodneme, či sú potrebné ďalšie konzultácie, koľko a v akých intervaloch. Rešpektujem slobodnú vôľu človeka, takže pracujeme spoločne tak a toľko, ako sa spoločne dohodneme. Práca na sebe je v skutočnosti proces a rozhodnutie robiť zmeny aj v každodenných maličkostiach, vy sami pocítite, koľko času potrebujete, aby som vás sprevádzala a kedy je už čas pustiť sa. 

Som tu preto, aby som vám pomohla nasmerovať vás do vášho vnútra, aby ste čerpali múdrosť a silu odtiaľ, aby ste sa napojili na sprievodcu vo svojom vnútri a nie na mňa. 

Ako dlho trvá konzultácia a koľko stojí

Dĺžka konzultácie je 75 min.

Cena: 147 euro

Napíšte mi svoju prosbu a ja si s vami rada dohodnem podrobnosti.

⤵︎