SEMINÁRE

so Slávkou Halčákovou


Slnovrat: Svetlo ženy

Návrat svetla v nás, zážitkový kruh šitý na mieru zúčastnených žien, slnovratová oSlava zMierenia a znovuZrodenia

Ja s mamou

Zážitkový well-being ženský kruh, láskací deň plný tvorivosti a vzájomnej blízkosti pre mamy a dospelé dcéry

Esencia divokej ženy

Transformačný kurz, zážitková cesta k sebaláske, k vnútornej sile a k ženskému potenciálu

Svetlo Ženy – Svetlo Zeme
Medicína ženstva

Zážitková cesta k znovuobjaveniu ženského potenciálu, k zdrojom tvorivosti a vnútornej sily, jedinečných darov a talentov prostredníctvom hier, rituálov, vôní, meditácií a múdrostí Zeme.