KURZY

so Slávkou Halčákovou


Svetlo Ženy – Svetlo Zeme
Medicína ženstva

Zážitková cesta k znovuobjaveniu ženského potenciálu, k zdrojom tvorivosti a vnútornej sily, jedinečných darov a talentov prostredníctvom hier, rituálov, vôní, meditácií a múdrostí Zeme.

Esencia divokej ženy

Transformačný a zážitkový kurz so Slávkou Halčákovou

Zážitková cesta k sebaláske, k vnútornej sile a k ženskému potenciálu