THETAHEALING®

Konzultáciu-session je možné absolvovať online cez google meet 

Čo je ThetaHealing®

ThetaHealing®- je moderná meditačná metóda, ktorá pracuje s obmedzujúcimi presvedčeniami a emočnými vzorcami z podvedomia, ktoré nás blokujú využívať možnosti nášho potenciálu. Pomocou tejto metódy je možné negatívne vzorce jednoducho identifikovať, účinne uvoĺniť, nahradiť a dosiahnuť kvalitatívnu zmenu v živote človeka. Je to metóda, ktorá komplexne spája všetko to, čo som sa doteraz naučila. Tento liečivý samorozvíjací proces, využívam aj pre seba denne a vzdelávam sa v ňom naďalej. 

Ako prebieha konzultácia:

Pred konzultáciou si ujasnite, čo chcete vo svojom živote zmeniť. Na začiatku konzultácie sa porozprávame o tom, čo vás trápi, kde sa vo svojom živote cítite zaseknutí a čo chcete zmeniť a ak je tých tém viac, určíme si priority. Pri tejto technike väčšinou využívam jednoduchý svalový test, ktorým zisťujeme obmedzujúce presvedčenia, pocity a programy, ktoré sú zasunuté v podvedomí a ktoré budeme následne uvoĺňovať a meniť. Pokiaľ konzultácia prebieha online, povieme si na začiatku  jednoduché inštrukcie, ako na to.

 

Čo máte pred konzultáciou urobiť:

Pred konzultáciou si prosím ujasnite, tému, čo chcete vo svojom živote zmeniť. (Ak je ich viac pokojne si ich aj spíšte) Je dôležité, aby ste mali pred konzultáciou aj počas nej dostatočný prísun obyčajnej neperlivej vody (aj v prípade, že pijete menej, počas tejto práce sa odporúča piť). Je dôležité, aby vaše telo bolo dobre hydratované obyčajnou vodou, tak celý proces pôjde ľahšie. (káva a čaj telo dehydrujú, tak je dôležité vypiť minimálne také isté množstvo obyčajnej neperlivej vody.) Preto si aj počas konzultácie pripravte fľašu s obyčajnou neperlivou vodou. Naplánujte si prosím so mnou konzultáciu tak, že dodržíte stanovený čas. Som mama a tiež si plánujem čas tak, aby som si ho rozdelila efektívne medzi úlohou mamy a prácou.

Pokiaľ konzultácia prebieha online, ako sa pripraviť:

-Aby bola konzultácia efektívna, buďte v miestnosti kde vás nebude nikto rušiť. Pokiaľ máte dieťa doma, zabezpečte si prosím, aby bolo pod dohľadom ďalšieho dospelého, aby ste nemuseli myslieť na to, či vás nebude v priebehu nášho sedenia potrebovať.

-vreckovky na smrkanie.

 

Koľko konzultácii budete potrebovať

Dĺžka ThetaHealing konzultácie - session  je 75 minút.  Je to zatiaľ najrýchlejšia a najjednoduchšia metóda akú som zažila. Je veľmi efektívna a zvyčajne ľudia pociťujú posun hneď po prvom sedení. Väčšinou je ale systém presvedčení komplikovanejší, a tak je dôležité ísť viac do hĺbky, aby sa dosiahol požadovaný efekt. Záleží to od toho, koľko pridružených presvedčení je s daným  problémom spojených a ako rýchlo ich bude možné preprogramovať na tie posilňujúce. Počet konzultácií je veľmi individuálny a nedá sa dopredu presne určiť, ale závisí to od vás. Pri prvej konzultácii zistíme a vzájomne sa dohodneme, či sú potrebné ďalšie konzultácie, koľko a v akých intervaloch.   

Táto metóda rešpektuje slobodnú vôľu človeka, takže pracujeme len v tom prípade pokiaľ mám váš súhlas. 

 Ako ThetaHealing® funguje

- umožňuje rýchlo indentifikovať a transformovať hlboké programy, limitujúce emočné vzorce a obmedzujúce presvedčeniaktoré sú uložené v mysli, v tele, v podvedomí a v duši, ktoré nám bránia využívať možnosti nášho potenciálu, čím sa dosahuje zmena v kvalite života a v realite človeka.

-odstránením blokov v podvedomí môžeme uvoľniť a zmeniť presvedčenia, myšlienky a pocity, ktoré nám bránia posunúť sa z bludného kruhu dopredu a zlepšiť svoj život.

-odstrańuje samotné príčiny chorôb

-je to účinná pomoc pri uvoľňovaní starých programov a presvedčení, ktoré nám neslúžia

-inšpiruje k hlbšiemu vhľadu a pomáha nám nachádzať a využívať vlastné psychické schopnosti.

- ThetaHealing využíva postupy, meditačné techniky, ktoré aktivujú liečivú energiu a jej pôsobením dochádza k zmenám na fyzickej, mentálnej, emocionálnej aj duchovnej úrovni človeka.

Theta mozgové vlny a podvedomie

ThetaHealing pracuje s uvoľneným stavom vedomia- stavom theta. Mozog je v stave theta naladený napr. počas hlbokej meditácie, alebo tesne pred zaspávaním, či zobúdzaním, je to stav uvoľnenia. Frekvencie mozgových vĺn theta patria do sféry podvedomia. Ovládajú tú časť mysle, ktorá je medzi vedomím a nevedomím. V podvedomí sú ukryté spomienky, pocity. Podvedomie určuje  naše postoje, presvedčenia a chovanie. Podvedomie riadi náš život na 90 percent. (podvedome napr. dýchame trávime..) kedy je vedomá myseľ uvoľnená. V tomto stave je jednoduchšie vystopovať a pochopť blokujúce programy a tak ich aj uvoľniť a zmeniť. Ak chceme teda  v našom živote niečo zmeniť, potrebujeme vstúpiť do šablón ukrytých v podvedomí, identifikovať ich a transformovať z tejto úrovne.  

Ako dlho trvá konzultácia a koľko stojí

Dĺžka konzultácie je 75 min.

Cena: 147 euro

 

ThetaHealing® sa nespája so žiadnym náboženstvom. Procesy spojené s technikou ThetaHealing® nie sú obmedzené vekom, pohlavím, rasou, farbou pleti, vyznaním alebo náboženstvom. 

Technika ThetaHealing® nie je určená a považovaná za náhradu profesionálnej zdravotnej starostlivosti, či odbornej psychoterapie ani nenahrádza odbornú lekársku liečbu, či ošetrenie. Moje služby nie sú vhodné pre labilných ľudí, osoby ktoré užívajú psychiatrické lieky, ani pre tých, čo pravidelne užívajú lieky na spanie.

Viac o ThetaHealingu tu >>. 

Napíšte mi svoju prosbu a ja si s vami rada dohodnem podrobnosti.

 

⤵︎