Seminár PRIJATIE

Pochopenie a transformácia negatívnych emócií, zranení, problémov a vnútorných konfliktov.

Cesta k celistvosti.

Väčšina z nás sme sa naučili, hlavne v situáciách keď zažívame rôzne nepríjemné pocity ako napr. strach a bolesť, chrániť sa pred týmito pocitmi a ich prežívaním. Čím usilovnejšie bojujeme proti negatívnym veciam v našom živote, vyhýbame sa im a kladieme odpor, tým to len posilňujeme a vytvárame v sebe napätie, konflikt a nesúlad. A tým, že sme sa odpojili od niektorých našich častí - neprijali ich, môžeme sa cítiť neúplní, nešťastní, stratení, uväznení v nejakom probléme. S čím bojujeme, to rastie.

Keď preskúmame v sebe miesta ktoré nás desia (traumy, zranenia, bolesti, potlačené emócie), tým ich vlastne prežijeme.Tak umožníme každej skúsenosti, pocitu bolesti, problému, aby dokončili svoj vývojový cyklus. Lebo život je cyklus, pohyb, premena. Čo prijmeme, to zmizne, alebo sa zmení.

Naše odhodlanie prekonať odpor a čeliť potlačeným skúsenostiam sú kľúčom k tomu, čo nám stojí v ceste. Je to cesta von z bolesti, návrat k sebe, k slobode a k celistvosti. Je to cesta k zmiereniu so sebou, s Vesmírom v sebe a s Vesmírom okolo nás. Prijatie je ako medicína, je to spôsob ako povedať životu „Áno“ a dovoliť si zmenu.

AJ O TOM JE SEMINÁR PRIJATIE

Prečo prísť na seminár PRIJATIE?

 • Ak máte nejaký problém, viete o ňom a chcete ho vyriešiť. Ak ste ochotný prijať za neho zodpovednosť a vojsť do neho, aby ste mohli z neho vyjsť, prekonať ho.
 • Ak chcete ukončiť svoje sebadeštruktívne vzorce myslenia a jednania, prekonať strachy a konflikty.
 • Ak chcete nájsť cestu k sebahodnote a sebaprijatiu, ozdraviť svoje vzťahy.
 • Ak ste ochotný vojsť do empatického a láskavého vzťahu so samým sebou.

Obsah seminára

 • Naučím vás starú meditačná techniku, pozostávajúcu z piatich krokov, ktorá pomáha v každodennom živote citlivo sa postaviť k našim problémom, prekonať ich a uvoľniť. A prijať za ne zodpovednosť. Sprostredkujem vám ju tak, ako funguje mne.
 • Dostanete aj jednoduchú navigačnú mapu, vďaka nej k tejto metóde nebudete potrebovať nikoho, môžete s ňou pracovať každý deň sami.
 • Dozvieme sa, ako nebojovať so sebou a prijať samého seba po vonkajšej aj vnútornej stránke.
 • Odhalíme, čo sa nám snažia povedať naše pocity, najmä tie nerešpektované, temné a ako ich prekonať.
 • Vysvetlíme si, ako nás ovplyvňujú z detstva negatívne emócie, zranenia a traumy v súčasnosti.
 • Ako pochopiť samú/samého seba a nájsť cestu k vnútornému mieru.
 • Povieme si o posvätných zraneniach a o zranených liečiteľoch.

Čo si priniesť so sebou?

 • Zošit - najlepšie linajkový.
 • Fotku z detstva - ideálne kde máte cca 5-6 rokov (ak je to možné). Fotka bude slúžiť vám, nikomu ju nemusíte ukazovať.
 • Pohodlné oblečenie - aby ste v ňom mohli ležať a sedieť.

Nemusíte si so sebou priniesť dobrú náladu, len ochotu ponoriť sa do seba a vyniesť do vedomia problém, ktorý potrebujete uzdraviť.

Teším sa na vás a na náš spoločný čas.