VHĽAD DO SITUÁCIE

Osobnej, pracovnej, životnej, vzťahovej, psychosomatickej, duchovnej...

On-line cez google meet

Ako funguje vhľad do vašej osobnej situácie

Mojím vhľadom vám pomáham  odhaliť informáciu o vás, posolstvo v probléme s ktorým prichádzate, aby ste sa spoznali na hlbších úrovniach, prevzali  za svoj život  zodpovednosť, našli nádej a postavili sa do svojej sily a zlepšili svoj život.

-získate pocit emocionálnej a mentálnej jasnosti, aby ste dokázali vidieť a uchopiť svoj život v širších súvislostiach

 - nájdete hlbšie uvedomenie situácií v ktorých vnímate prekážky a mnoho Aha momentov  

- ujasníte si, čo chcete urobiť so svojím životom, ako k nemu tvorivo pristúpiť

- pochopíte, že potrebujete urobiť jasné rozhodnutie o tom, či chcete naozaj zmenu a prečo

- zorientujete sa, kde sa momentálne vo svojom smerovaní nachádzate a ako môžete zhodnotiť váš doterajší život tak, aby došlo k jeho zlepšeniu 

- dostanete inšpirácie a odporučenia ako zúročiť váš potenciál

 Mám citlivý čuch na ľudí, viem vycítiť to, čo cítia ostatní. Moje najsilnejšie talenty podľa Gallupovho testu sú empatia, schopnosť vhľadu, vcítiť sa do druhého človeka a vnímať súvislosti v jeho živote. Mám schopnosť obuť sa do „vašich topánok“ a vystopovať „ložisko“ problému, alebo prekážky a jeho psychosomatickú príčinu a ponúkam nástroje ako to zmeniť. Počujem nevypovedané otázky, zaujímajú ma špecifické kvality každého človeka a tak ako bádateľka duše a intuitívny sprievodca pomáham ľuďom zlepšiť ich život.

Mojou úlohou je ale empaticky vás viesť a ukázať vám ako môžete vstúpiť do svojho vnútra vy, aby ste videli svoj život z inej perspektívy. 

Dôležité je, aby ste pochopili, že tú zmenu neurobím za vás ja. Vytvorím pre vás empatický priestor a povediem vás ako aktívne pristúpiť k celému procesu ako vstúpiť do svojej sily a prijať zodpovednosť za svoj život. Citlivo vás povediem tak, aby ste uvideli aj nezrovnalosti, ktoré sú ukryté za disharmóniou a ktoré vám bránia žiť svoj potenciál. Ukážem vám ako je možné dôjsť k zmene.

Táto konzultácia môže byť vstupnou konzultáciou na ujasnenie toho, čo chcete a potrebujete riešiť, kde sa momentálne vo svojom živote nachádzate a ako môžete zhodnotiť doterajší život tak, aby došlo k jeho zlepšeniu, tým že uvoľníte doterajšie programy a presvedčenia ktoré vám už neslúžia.

Ako pracujem

-Vytváram empatický priestor na to, aby ste sa uvoľnili, aby ste vstúpili hlbšie do svojho vnútra.

-  Pomáham vám vyjadriť svoje pocity a vytiahnuť z nich tú kvalitu, esenciu, ktorá je u vás výnimočná. 

-Citlivo vás vediem k tomu, aby ste vnímali svoj potenciál a zároveň aby ste uvideli aj nezrovnalosti, ktoré sú ukryté za disharmóniou a ktoré vám bránia ten svoj potenciál žiť.

- Rozkryjeme obmedzujúce vzorce uložené vo vašom podvedomí, aby ste ich pochopili a otvorili sa zmene a tvorivej sile svojich schopností.

-Pomáham vám odhaliť informáciu o vás, posolstvo v probléme s ktorým prichádzate, aby ste sa spoznali na hlbších úrovniach, prevzali  za svoj život  zodpovednosť, našli nádej a postavili sa do svojej sily a zlepšili svoj život.

To, čo prebehne počas procesu sedenia je pre mňa dôverné a môžete sa spoľahnúť, že to ostáva  u mňa v bezpečí.

Čo môžete prostredníctvom konzultácie získať

Sprevádzam vás na ceste k sebaobjavovaniu:

-hlbšie spojenie so samým sebou

-pocit jasnosti (emocionálnej, mentálnej, duchovnej)

-uvidíte váš problém z takého uhla pohľadu, ako ste ho ešte nevideli a tým sa vám otvoria aj ďalšie možnosti ako ho vyriešiť

- objavenie vašej výnimočnosti

- objavenie životného poslania 

- objavenie autentickej identity

- objavenie vašej tvorivosti

- znovu-prebudenie svojich schopností a talentov

- intuitívna psychosomatika (čo vám chce vaše telo povedať prostredníctvom problému, či choroby a ako to môžete zmeniť) 

- uvoľnenie limitov/obmedzení

- vstúpiť do svojej sily a otvoriť sa svojmu potenciálu

- pripustiť si zmenu

-môžem vás naučiť rôzne liečivé metódy, meditácie, relaxácie

-ukážem vám aký druh psychohygieny funguje mne a na čo je to dobré a môžem vás to naučiť

Pokiaľ konzultácia prebieha online, ako sa pripraviť:

-V deň konzultácie pite prosím dostatočné množstvo čistej, neperlivej, neochutenej vody, tak vaše telo bude lepšie a ľahšie absorbovať celý proces. (To platí aj pri sedeniach na živo)

-Aby bola konzultácia efektívna, buďte v miestnosti kde vás nebude nikto rušiť. Pokiaľ máte dieťa doma, zabezpečte si prosím, aby bolo pod dohľadom ďalšieho dospelého, aby ste nemuseli myslieť na to, či vás nebude v priebehu nášho sedenia potrebovať.

-vreckovky na smrkanie.

Koľko konzultácií budete potrebovať

Dĺžka konzultácie-session  je 75 minút. Počet konzultácií je veľmi individuálny a nedá sa dopredu presne určiť, ale závisí to od vás. Pri tomto tipe konzultácie (VHĽAD) zvyčajne stačí jedno stretnutie. Pri prvej konzultácii zistíme, či chcete pracovať ďalej do hĺbky a vzájomne sa dohodneme, či sú potrebné ďalšie konzultácie, aké, koľko a v akých intervaloch.  

Rešpektujem slobodnú vôľu človeka, takže pracujeme spoločne tak a toľko ako sa spoločne dohodneme.

Táto konzultácia môže byť vstupnou konzultáciou na ujasnenie toho, čo chcete a potrebujete riešiť, kde sa momentálne vo svojom živote nachádzate a ako môžete zhodnotiť doterajší život tak, aby došlo k jeho zlepšeniu.

Ako dlho trvá konzultácia a koľko stojí

Dĺžka konzultácie je 75 min 

Cena: 147 euro

Táto konzultácia nie je určená a považovaná za náhradu profesionálnej zdravotnej starostlivosti, či odbornej psychoterapie ani nenahrádza odbornú lekársku liečbu, či ošetrenie. Moje služby nie sú vhodné pre labilných ľudí, osoby ktoré užívajú psychiatrické lieky, ani pre tých, čo pravidelne užívajú lieky na spanie.

Napíšte mi svoju prosbu a ja si s vami rada dohodnem podrobnosti.

⤵︎