Služby

Individuálne transformačné sprevádzanie 1:1 (jednorázové)

  • Používam kombináciu rôznych metód, tak aby ste vo svojej situácii našli hlbšie súvislosti, pochopili nefunkčné presvedčenia a nastavenia, ktoré vás brzdili a kládli odpor k zmene a k dobrému životu.
  • V empatickom priestore sa ladím na konkrétneho človeka tak, aby ste vstúpili hlbšie do svojho vnútra, uvideli nezrovnalosti, ktoré sú ukryté za disharmóniou a ktoré vám bránia žiť svoj potenciál, aby ste obnovili spojenie s láskou a žili ju v každodennom živote. 

Základné info: Dĺžka: 90 min, Kde: Online cez Zoom

ThetaHealing® (jednorázové )

  • ThetaHealing®  je moderná meditačná metóda, ktorá pracuje s obmedzujúcimi presvedčeniami, emóciami a nefunkčnými programami z podvedomia, ktoré nás blokujú využívať možnosti nášho potenciálu. Je možné ňou identifikovať, uvoľniť a transformovať nefunkčné vzorce a dosiahnuť zmenu v kvalite nášho života.

Základné info: Dĺžka: 90 min, Kde: Online cez Zoom

Vhľad do situácie (jednorázové)

  • Poskytnem vám jasnosť a pomôžem zorientovať sa v súčasnom životnom období. Ukážem vám ako sa zorientovať vo vašich pocitoch, zásekoch a programoch, ktoré ste prijali v minulosti, aby ste sa teraz pohli vpred.

  • Identifikujeme kroky pre zlepšenie vašej situácie a hlbšie spojenie so sebou. Získate pohĺad na seba cez vyššiu perspektívu a možnosti riešenia pre zlepšenie vášho života cez vlastnú zodpovednosť.

Základné info: Dĺžka: 90 min, Kde: Online cez Zoom

Dlhodobé transformačné sprevádzanie 1:1

  • V pohodlí vášho domova vás prevediem procesom objavovania seba v časoch zmien a podporím vás na vašej ceste, aby ste si ujasnili, čo vás trápi a čo vám už neslúži a vysporiadali  sa s prekážkami vo vašom živote, objavili svoje poslanie, našli k sebe súcit, pochopili kto naozaj ste a kým môžete byť, nie kým si myslíte, že ste. Tento prístup umožňuje hlbšiu transformáciu.

Základné info: Dĺžka: rôzne balíky za zvýhodnené ceny (od 2 do 12 mesiacov), Kde: Online cez Zoom

Dlhodobé sprevádzanie: ThetaHealing®

  • Dlhodobé sprevádzanie cez ThetaHealing® vám umožní hlbokú vnútornú prácu a  transformáciu vo všetkých aspektoch vášho života. (liečenie zraneného srdca, zlomenej duše, energetické čistenia, práca s emocionálnymi blokmi aj z minulých životov a.i.) Tento proces je pre tých, ktorí túžia po uvoľnení zacyklených vzorcoch správania, po hlbšom osobnom rozvíjaní a zmene.

Základné info: Dĺžka: rôzne balíčky (od 2 do 5 mesiacov), Kde: Online cez Zoom

Expres Vhľad

  • Rýchly vhľad do aktuálnej situácie prostredníctvom hlasovej alebo textovej správy, ktorý vám poskytne okamžité usmernenie a podporu. Ideálny pre momenty, keď potrebujete rýchlu pomoc alebo radu.

Základné info: Dĺžka: : Dĺžka: minimálne 10min. hlasovka, alebo minimálne 1 strana písaného textu, Kde: na vašom maile