KONZULTÁCIE

Ponúkam spôsoby, cesty, metódy,  ktorými vám môžem pomôcť a témy cez ktoré vás môžem sprevádzať. Moju ponuku berte len ako inšpiráciu, keď sa stretneme, intuitívne ma napadne kadiaľ...