Prevádzkovateľ:
Sláva-art, s.r.o.
Hlavná 56
931 01 Šamorín

IČO: 43 877 842, DIČ: 2022504935

Kontaktná osoba: Miloslav Ježo

Prevádzkovateľ je zapísaný pod spisovou značkou Sro, vložka číslo: 28365/T v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava.

Bankové spojenie: FIO banka, č. ú.: SK2483300000002200792988.

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX